• Rekabetçi fiyatlar
 • Esnek sözleşmeler
 • Ücretsiz otopark
 • Mükemmel erişilebilirlik
Müşteriler için giriş yapın

Genel koşullar

ALLSPACE KULLANIMI IÇIN KOŞULLAR

Bunlar Allspace için genel koşullar. Bu hüküm ve koşullar, imzaladığınız hizmet sözleşmesi (‘sözleşme’) için geçerlidir. Bu anlaşma, Allspace ve müşteri arasındaki önceki tüm anlaşmaların yerini alır. Sözleşmede yapılan değişiklikler ancak yazılı olarak kabul edilebilir.

TEMEL TUTARA DAHIL STANDART HIZMETLER

 1. Flex iş istasyonları da dahil olmak üzere döşenmiş ofis alanı
  Allspace, anlaşmada kararlaştırılan esnek iş istasyonları da dahil olmak üzere tam donanımlı ofis alanı sağlar. Anlaşma ofis in konumunu ve ofis alanının düzenini içerir, bu düzen zaman içinde ayarlanabilir. Allspace müşteriden herhangi bir ek ücret talep etmeyecek ve müşteri herhangi bir tazminat veya uzlaşma talep edemeyecektir.

Paket A

 • İş resepsiyon adresi
 • Kayıt adresi KvK
 • Posta scan hizmeti (en fazla 10 posta parçası)
 • Kiralık toplantı odasında %50 indirim
 • Kiralık depolama %25 indirim

B Paketi

 • İş resepsiyon adresi
 • Kayıt adresi KvK
 • Post tcan hizmeti (en fazla 10 posta)
 • Kiralık toplantı odasında %50 mahsup
 • Kiralık depolama kutusunda %25 mahsup
 • Toplantı odasını ayda 8 saat kullanma imkanı
 • Haftanın 2 günü flex-işyeri

C Paketi

 • İş resepsiyon adresi
 • Kayıt adresi KvK
 • Post tcan hizmeti (en fazla 10 posta)
 • Kiralık toplantı odasında %50 mahsup
 • Kiralık depolama kutusunda %25 mahsup
 • Toplantı odasını ayda 16 saat kullanma imkanı
 • Haftanın her günü flex-işyeri
 1. Ofis hizmetleri
  Allspace, ulusal tatiller hariç pazartesiden cumaya ofis açılış saatlerinde ek hizmetler sunar (C paketi ile ofis alanına erişim 7/24 mümkündür ve özel ofis kirala). Hizmetlerin çalışma saatleri dışında kullanımı ile ilgili özel düzenlemeler yapılabilir. Hizmetler olarak adlandırılan tüm ek hizmetler, çalışma saatleri içinde 09:00-17:30 saatleri arasında sağlanacaktır. Allspace, belirli bir hizmet için bir isteğin aşırı olduğunu düşünürse, Allspace hizmeti sunma süresine bağlı olarak Allspace’in olağan fiyatlarına ek olarak ek ücret talep etme hakkını saklı tutar.
 2. Yüksek Hızlı İnternet Ekranda görünen veya Internet veya
  ağınızdaki herhangi bir materyale dahil edilen telif hakkı, sözleşme süresi veya diğer koşullara uymanız gerekir. Size açıkça izin vermediğimiz sürece, bu tür yazılımları veya diğer materyalleri herhangi bir şekilde kopyalamaktan, kullanmaktan veya kullanmaktan kaçınırsınız. Size verdiğimiz rızanın koşullarına kesinlikle uymanız gerekir. Ağımızın (veya Internet’in) güvenliği veya üzerinde yayınladığınız diğer bilgilerle ilgili taviz vermiyoruz. Koşullarınız için gerekli olduğunu düşündüğünüz tüm güvenlik önlemlerini (kodlama gibi) almalısınız. Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak belirli bir kullanılabilirlik derecesine ulaşıldığını garanti edemeyiz. Hizmetlerimizin size ulaştırılmasının üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediğini garanti emzebilirsiniz. Yukarıdaki garanti, kullanım, alışkanlık, tüzük veya başka bir şekilde açıkça veya ima edilen diğer tüm koşulların ve koşulların yerini alır, yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimiz ve yukarıda belirtilenlerin toplamına zarar vermeden, herhangi bir özel amaç için tanım, yürütme, kalite, uygunluk veya uygulanabilirlikle ilgili olarak, hizmetlerimizin hizmetidir. Hizmetlerin hatasız olduğunu garanti etmiyoruz.

MÜLKÜN Kullanımı

 1. Devreye alma
  nın başlangıcında, müşteri ve Allspace birlikte ofis bakacağız. Müşteri ofisin iyi durumda olduğunu kabul eder.
 2. Flex iş yerini kullanın
  Sadece ofis amaçlı kullanılmalıdır. Hayvanları ofiste tutmak yasaktır. Müşteri ofis alanını üçüncü taraflara sunmayacak veya kullanıma sunmayacak. Allspace adı müşteri tarafından hiçbir şekilde kullanılmayabilir veya müşterinin şirketiyle ilişkilendirilmeyebilir.
 3. Adınız ve adresiniz
  Ofis alanının kapısına veya ofis alanının dışında veya dışında başka bir yerde görülebilen (reklam) tabelaları asmak yasaktır. Allspace adresi yazışma ve iş adresi olarak kullanılabilir. Hesaplar ödenmemişse veya yetersiz ödenmemişse, Allspace adresi kullanma hakkını sona erdirebilir. Allspace’in postaları iade etmesine veya yok etmesine izin verilir.
 4. Ofis alanının bakımı
  Müşteri, stok listesine uygun olarak ofis alanını ve cihazı düzgün bir şekilde koruyacak ve amaçlanan kuruluşla birlikte ofis alanının hiçbir şekilde hasar görmemesini veya değiştirilmemesini sağlayacaktır. Müşteri, müşteri veya bu ofis alanını kullanan kişi tarafından müşteri ve ortak odanın (lar) rızası ile meydana gelen zararlardan sorumludur.
 5. Ofis mobilyaları ve ekipmanları
  Allspace’in önceden yazılı izni olmadan ofis alanında diğer mobilya, ofis ekipmanı, kablo, BT veya telekomünikasyon ekipmanı ve bağlantılarının uygulanması yasaktır.
 6. Anahtarlar ve güvenlik (yalnızca C Paketi için geçerlidir)
  Tüm anahtarlar Allspace’e aittir. Allspace’in önceden izni olmadan üçüncü şahıslara çoğaltılması veya kullanıma sokulması yasaktır. Kayıp veya hırsızlık durumunda, Allspace derhal bilgilendirilmelidir. Bu sonuçlar müşteri tarafından karşılanır. Çalışma saatlerinin kullanımı sırasında, normal ofis sırasında ve dışında, müşteri düzenli (ofis alanı ve bina kapılarının kapatılması) sorumludur.
 7. Yasal kurallar
  Müşteri, ilgili tüm yasalara, düzenlemelere ve kararlara veya iş operasyonlarına uyacaktır. Müşteri kanunsuz hareket edebilir. Müşteri engel olabilecek her şeyi bırakmalı, başkaları ve Allspace tarafından kullanımının kullanılmasına zarar vermelidir,

sıkıntı veya sıkıntı, ya da sigorta primleri kadar gidiyor sonucu, ya da allspace, bina veya diğer paydaşların sahibi kayıp ve hasara neden.

 1. Ev Kuralları
  Müşteri, ofisin kullanımı için geçerli olan tüm alan evi kurallarına uymak zorundadır.
 2. Sigorta
  Müşteri, mülkünü, çalışanlarını ve müşteriyi sözleşmede ziyaret eden üçüncü şahısları temin etmeli ve elinde bulundurmalıdır. Allspace bunun için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

HİzMETLERİn SAĞLIK

 1. Allspace konaklama/ofis alanına erişim
  her zaman ofis alanına erişebilir. Mücbir sebep (olağanüstü hal) olmadığı sürece Allspace, herhangi bir görüntüleme, denetim, test, onarım, diğer rutin işler, temizlik veya bakım yapılması gerektiğinde veya ofis alanı potansiyel gelecekteki müşterilere gösterildiğinde müşteriyi önceden bilgilendirmeye çalışacaktır. Allspace, müşterinin ticari işlemleriyle ilgili gizliliği her zaman koruyacak ve müşterinin gerektirdiği güvenlik yönetmeliklerine uyacaktır.
 2. Başlangıç anlaşması
  Herhangi bir nedenle Allspace anlaşmanın başlangıcında kararlaştırılan esnek iş istasyonlarını kullanıma sunamıyorsa, Allspace sorumlu değildir veya allspace bundan sorumlu tutulabilir. Ancak, müşteri zarar vermek zorunda kalmadan derhal geçerli olmak üzere sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Müşteri sözleşmeyi derhal feshetmezse, esnek iş istasyonları müşteriye sunulana kadar temel tutarın ödemesi askıya alınır.
 3. Mücbir sebep
  durumunda kararlaştırılan hizmetleri (konaklama ya da konaklamaya erişim dahil) askıya alma hakkı, bu durumda temel tutarın ödenmesi aynı süre için askıya alınacaktır.

ANLAŞMA


 1. Akit Tarafların niteliği, ayrılmaz bir parçası olan şartlar da dahil olmak üzere, sözleşmenin sözleşmenin hizmet karakterine odaklanan bir hizmet anlaşması olduğu yönündeki niyet ve niyeti açıkça ifade eder. Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki anlaşmazlıkların, tarafların bu Sözleşme ve koşullarda belirtilen niyetlerine uygun olarak yorumlandığını ve yorumlandığını kabul eder. Müşteri asla tahliye korumasını güvenemez. Müşterinin, bu sözleşmeyle bağlantılı ve bu sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerine sahip olmasına veya kısmen üçüncü şahıslara veya ofis alanına (Allspace’in izni olmadan) müşteri iştiraki olmamak la birlikte devredilmesine izin verilmez. Allspace, bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini istediği zaman üçüncü taraflara devretme hakkına sahiptir.
 2. Dönem
  Sözleşme, sözleşmede belirtilen süre için yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, taraflardan biri fesih formaliteleri dikkate alınarak sözleşmeyi feshetmediği sürece, sözleşme ilk sözleşme döneminin sonraki bir dönemi boyunca devam eder. Her yenilemenin temel tutarı, yenileme ler sırasında bizim tarafından açıklanan piyasa fiyatına uygun olacaktır.
 3. Kira Allspace sonu – sahibi / yönetici
  Allspace ve sahibi / yönetici arasındaki kira sona ererse anlaşma sona erer, Allspace olmadan bu durumda müşteriye bir sonucu olarak zararı telafi etmek zorunda olmak.
 4. Fesih sözleşmesi
  Taraflardan herhangi biri, bir aylık bildirim süresine uygun olarak sözleşme süresinin sonuna kadar sözleşmeyi feshedebilir. Fesih yazılı olarak yapılmalıdır. Anlaşma üç aylık bir süre için girmişse, bildirim süresi üç aydır. Sözleşme nin bir aylık bir süre için yapılması halinde, bildirim süresi bir aydır.
 5. Hemen fesih
  Allspace, sözleşmeyi feshetmeksizin, fesih olmaksızın (kanun gerektirmediği sürece), müşteri:• belirlenen zamanlarda borçlu olduğu tutarları ödemezse;• sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmez;’ • müşteri veya üçüncü şahıslardan birinin onayı ile kullanması, ofis alanının normal kullanımına uymaması;• ofis alanında mesleğini veya şirketini tamamen veya önemli ölçüde sona erdirir;• mal varlığı veya bir kısmı hakkındaki serbest karar;• gerçek kişi değilse, tüzel kişiliğini kaybederse, tasfiye edilir veya tasfiye edilir;• iflas durumunda beyan edilir;• iflas dışında veya müşterinin mallarına el konulması halinde; • ölür;

Allspace yukarıdaki lere dayanarak sözleşmeyi derhal feshederse, müşteri yine de aşağıdaki koşulları ve yükümlülükleri yerine getirmelidir:• kullanılan ek hizmetlerin ödenmesi;• Allspace tarafından hemen fesih yapılmamışsa, anlaşmanın kalan süresi için temel tutar.• Allspace’in neden olduğu tüm masraflar ve uğranılacak zararlar için tazminat. Allspace, derhal fesih sonucunda üçüncü şahıslardan gelen herhangi bir masraf ve kayıptan ve talepten sorumlu değildir.

 1. Herhangi
  bir nedenle Allspace, herhangi bir nedenle hizmet ve konaklamayı kararlaştırıldığı gibi sağlayamazsa, sözleşme fesih gerektirmeden sona erer. Bu durumda, müşteri sözleşmenin sona erdiğini/feshedildiği güne kadar herhangi bir ek hizmet için temel tutarı ve tutarı ödemekle yükümlüdür. Allspace, ancak, yedek ofis alanı bulmak için düzenlenen olmamıştı çalışacağız.
 2. Anlaşmanın sonunda,
  müşteri hemen ofis alanı temizlemek ve tüm katılımı ile ofis alanı terk etmelidir ve onun ve Allspace mevcut alan orijinal devlet aşınma ve normal kullanım yoluyla gözyaşı tabi. Normal kullanım ve aşınmaya ek olarak ek olan olası onarımlar için ek tutarlar talep etme hakkımızı saklı tutarız. Allspace’in rızası olmadan, müşteri, sözleşmenin feshinden sonra ofis alanını yetkisiz olarak kullanmaya devam ederse, herhangi bir şekilde ve müşteri servis masraflarını normal masrafların iki katına (2) eşit olarak ödemekle yükümlüdür.
 3. Çalışanlar
  Müşteriye sözleşme süresi boyunca ve fesihleri sırasında Allspace çalışanları tarafından yaklaşılırsa/istihdam edilirse, müşteri Allspace’ten ve ilgili çalışanın 6 aylık maaşına denk gelen hemen talep edilebilir işe alım ücretinden kaynaklanacaktır. Bu, geçici, geçici veya geçici olarak çalışan personel için de geçerlidir.
 4. Bildirim
  Allspace veya müşteri tarafından yapılan tüm bildirimler ve iletişimler yazılı olarak yapılmalıdır.
 5. Gizlilik
  Şartlar ve koşullar ve anlaşma ile ilgili olarak, taraflar gizlilik egzersiz gerekir. Taraflardan hiçbiri, yasa veya otorite gerektirmedikçe, diğer Tarafın önceden izni olmadan bu Sözleşmenin içeriği hakkında herhangi bir bilgi vermez. Bu yükümlülük, sözleşmenin feshinden sonra da geçerlidir.
 6. Korumalar
  Müşteri Allspace’i korumalıdır, personeli, ilgili şirketler ve acenteler, müşteri tarafından kullanılan ofis alanı içinde meydana gelen tüm talepler, talepler, zararlar, kayıplar ve maliyetler için:• müşteri tarafından kullanılan ofis alanı içinde ölüm veya yaralanma;• müşteriyi kabul eden üçüncü şahıslar, müşteri personeli ve müşterinin sorumlu olduğu kişiler;• Müşterinin davranış veya ihmalleri nedeniyle Allspace tarafından uygulanan para cezaları;• müşterinin kişiveya mallarına veya müşterinin veya müşterinin veya müşterinin veya müşterinin veya müşterinin veya müşterinin üçüncü şahıslar ve bu konuda üçüncü şahıslar tarafından iddiaları; Müşteri bunu yeterince sağlayacaktır.
 7. Hasar ve Sorumluluk
  Allspace, ofis alanında görünür ve görünmez kusurların meydana gelmesi ve sonuçları, ofis alanı parçası olan bina veya kompleks, ya da meydana gelen, ofis alanı erişilebilirlik, gaz, su, elektrik, ısı havalandırma veya hava arıtma temininde durgunluk, müşteri veya mal arızası için yapılan zararlardan sorumlu değildir, tesisat ve teçhizatın, gaz veya sıvıların akış ve akışının, yangın, patlama ve diğer olayların, ofis alanının kullanımının keyfini çıkarmada bozukluk ve ofis alanının veya ofis alanının parçası olan bina veya kompleksin durumu bakımından Allspace’in ağır ihmali veya ciddi ihmalinden kaynaklanan hasar durumunda sağlanan Allspace’in sağlanmasındaki bozukluk veya eksikliklerin giderilmesi. Allspace, müşteri iş hasarından veya diğer müşterilerin faaliyetlerinden kaynaklanan hasarlardan veya üçüncü tarafların neden olduğu ofis alanının kullanımındaki engellerden sorumlu değildir. Herhangi bir nedenle Allspace hizmetlerini sunamıyorsa, sorumluluğu temel tutarın makul bir kısmını geri ödemekle sınırlıdır. Müşteri, ofis alanının zarar görmesini önlemek ve azaltmak için zamanında önlem almakla yükümlüdür. Müşteri, ofis alanında hasar meydana geldiğinde veya meydana gelmekle tehdit ederse Derhal Allspace’i bilgilendirmekle yükümlüdür. Hiçbir durumda herhangi bir kayıp ciro, kayıp kar, beklenen (maliyet) tasarruf kaybı, kayıp veya veri hasarı, üçüncü tarafların iddiaları veya dolaylı zarar sorumlu değildir. Müşteriye bu tür kayıpları, zararları, maliyetleri veya talepleri sağlaması önemle tavsiye edilir. Müşteri ihmalinden kaynaklanan Allspace’ten kaynaklanan maliyetler müşteriden tahsil edilecektir. Allspace sorumlu tutulamaz ve Allspace çalışanlarının neden olduğu hatalar için maliyetler geri kazanılamaz.
 8. Kişisel verilerin korunması Taraflar, Allspace’in müşterinin kişisel verilerini yalnızca bu Sözleşmenin gerçekleå tirimi için å eyi
  yapma, saÄ lamay ve ã1/4çÃ1/4ncÃ1/4 taraflara iletme hakkına sahip olduÄ u konusunda anlaÅ ma saÄ lay (b) Allspace veya allspace’in müşteriiçin ilginç gördüğü yeni veya müşteri tarafından yararlı ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak için iş hazırlığı ve dolandırıcılığa karşı mücadele (c) için.

Ödeme

 1. Standart hizmetler
  KDV dahil standart hizmetler için temel tutar, aksi kararlaştırılmadıkça, fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde bir sonraki ay için teslim edilecek standart hizmetler için ön ödeme için ödenmesi gerekir.
 2. Ek hizmetler ve
  catering Ek hizmetler ve catering Ücreti Allspace tarafından açıklanan fiyatlarla aylık geriye dönük olarak faturalandırılır ve aksi kararlaştırılmadıkça fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesi gerekir.
Menu sluiten