Οροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ALLSPACE

Αυτοί οι όροι ισχύουν για τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών που έχετε υπογράψει (εφεξής “η συμφωνία”). Η συμφωνία αυτή αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ της Allspace και του πελάτη. Οι τροποποιήσεις της συμφωνίας και οι όροι αυτοί μπορούν να συμφωνηθούν μόνο εγγράφως.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ

 1. Επιπλωμένο χώρο γραφείου, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας
  Η Allspace διαθέτει πλήρως επιπλωμένο γραφείο, συμπεριλαμβανομένου του χώρου αποθήκευσης όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση. Η συμφωνία περιλαμβάνει την τοποθεσία του γραφείου και τη διαίρεση του χώρου γραφείων, αυτή η διαίρεση μπορεί να προσαρμοστεί με την πάροδο του χρόνου. Δεν θα υπάρξουν επιπλέον έξοδα από την Allspace σε αυτόν τον λογαριασμό, ούτε ο πελάτης θα είναι σε θέση να προβεί σε οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση ή έκπτωση στον πελάτη.

Πακέτο A
•             Επαγγελματική διεύθυνση επιχείρησης

 • Εικονικό γραφείο Άμστερνταμ και εγγραφή της CoC
 • Υπηρεσία προώθηση ταχυδρομείου (έως και 10 γράμματα)
 • 50% έκπτωση στις αίθουσες συνεδριάσεων
 • Έκπτωση 25% στα κουτιά αποθήκευσης

Πακέτο Β
•             Επαγγελματική διεύθυνση επιχείρησης

 • Εικονικό γραφείο Άμστερνταμ και εγγραφή της CoC
 • Υπηρεσία προώθηση ταχυδρομείου (έως και 20 γράμματα)
 • 020 αριθμός επιχείρησης
 • 50% έκπτωση στις αίθουσες συνεδριάσεων
 • Έκπτωση 25% στα κουτιά αποθήκευσης
 • Χρήση αίθουσας συνεδριάσεων για 2 ώρες το μήνα
 • 2 ημέρες συνεργατικής χρήσης γραφείου που περιλαμβάνεται στην τιμή

Πακέτο Γ
•             Επαγγελματική διεύθυνση επιχείρησης

 • Εικονικό γραφείο Άμστερνταμ και εγγραφή της CoC
 • Υπηρεσία προώθηση ταχυδρομείου (έως και 50 γράμματα)
 • 020 αριθμός επιχείρησης
 • 50% έκπτωση στις αίθουσες συνεδριάσεων
 • Έκπτωση 25% στα κουτιά αποθήκευσης
 • Χρήση αίθουσας συνεδριάσεων για 16 ώρες το μήνα
 • Απεριόριστη χρήση του συνεργαζόμενου γραφείου που περιλαμβάνεται στην τιμή
 1. Υπηρεσίες γραφείου
  Η Allspace θα παρέχει τις πρόσθετες υπηρεσίες κατά τις ώρες γραφείου από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από τις επίσημες αργίες, διαθέσιμες (η πρόσβαση στο χώρο γραφείων διατίθεται σε πακέτο 24/7 και ενοικίαση ιδιωτικού γραφείου). Μπορούν να γίνουν ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών εκτός ωρών λειτουργίας. Όλες οι πρόσθετες υπηρεσίες, που αναφέρονται ως υπηρεσίες, θα παραδοθούν κατά τις ώρες γραφείου από τις 9:00 έως τις 17:30. Εάν η Allspace θεωρεί ότι μια αίτηση είναι υπερβολική για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, η Allspace διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει επιπλέον χρεώσεις πέραν των συνήθων ποσοστών του Allspace, με βάση την ώρα παράδοσης της υπηρεσίας.
 2. High Speed Glasfiber Internet
  Απαιτείται να συμμορφώνεστε με τους όρους πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβολαίου ή άλλους όρους όπως εμφανίζονται στην οθόνη ή περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε υλικό στο Διαδίκτυο ή στο δίκτυό μας. Θα αποφύγετε την αντιγραφή, χρήση ή λειτουργία τέτοιου λογισμικού ή άλλου υλικού με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν έχουμε δώσει ρητή άδεια. Πρέπει να τηρείτε αυστηρά τους όρους της συγκατάθεσης που σας δίνουμε. Δεν κάνουμε παραχωρήσεις όσον αφορά την ασφάλεια του δικτύου μας (ή του Διαδικτύου) ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που την εισάγει. Πρέπει να λάβετε όλα τα μέτρα ασφαλείας (όπως κρυπτογράφηση) που θεωρείτε απαραίτητα για τις περιστάσεις σας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα επιτευχθεί κάποιος βαθμός διαθεσιμότητας σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών σας. Αυτό που μας εγγυάται εδώ είναι ότι η παράδοση των υπηρεσιών μας σε εσάς δεν θα παραβιάσει δικαιώματα τρίτων. Η παραπάνω εγγύηση αντικαθιστά όλους τους άλλους όρους και προϋποθέσεις που απορρέουν ρητά ή υπονοούνται από τη χρήση, το έθιμο, το καταστατικό ή άλλως, σχετικά με τις υπηρεσίες και τους τρόπους με τους οποίους εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας και τηρούμε τα δικαιώματά μας, συμπεριλαμβανομένων, που σχετίζονται με τον ορισμό, την εκτέλεση, την ποιότητα, την καταλληλότητα ή την καταλληλότητα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό των υπηρεσιών. Δεν εγγυόμαστε ότι οι υπηρεσίες είναι χωρίς σφάλματα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 1. Στην αρχή
  Όταν αναθέτει στον πελάτη και η Allspace θα δουν μαζί το γραφείο. Ο πελάτης συμφωνεί ότι βρίσκει το γραφείο σε καλή κατάσταση.
 2. Χρησιμοποιήστε τον ευέλικτο χώρο εργασίας
  Ο χώρος εργασίας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για γραφείο. Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων στο γραφείο. Ο πελάτης δεν θα προσφέρει στο τρίτο μέρος το γραφείο ούτε θα το χρησιμοποιήσει. Το όνομα Allspace μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον πελάτη ή να σχετίζεται με την επιχείρηση του πελάτη.
 3. Το όνομα και η διεύθυνσή σας
  Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις που κρέμονται στην πόρτα του γραφείου ή οπουδήποτε αλλού ορατά έξω ή στο γραφείο. Η διεύθυνση Allspace μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αλληλογραφία και διεύθυνση επιχείρησης. Όταν οι λογαριασμοί δεν πληρώνονται ή δεν πληρώνονται επαρκώς, η Allspace θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση. Το Allspace επιτρέπεται να στείλει τη θέση πίσω ή να τα καταστρέψει.
 4.  Συντήρηση του γραφείου
  Ο χώρος γραφείου του πελάτη και η συσκευή σύμφωνα με τον κατάλογο αποθεμάτων θα διατηρηθούν και θα διασφαλίσουν ότι το γραφείο της εν λόγω συσκευής έχει καταστραφεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκλήθηκε από τον πελάτη ή από το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη συμφωνία του πελάτη αυτού του γραφείου και του κοινού χώρου.
 5. Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου
  Απαγορεύεται η εφαρμογή, εξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συνδέσεων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Allspace στα άλλα έπιπλα γραφείου, εξοπλισμό γραφείου, καλώδια.
 6. Κλειδιά και ασφάλεια (ισχύει μόνο για το πακέτο Γ)
  Όλα τα κλειδιά ανήκουν στην Allspace. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η χρήση του σε τρίτους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της Allspace. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, το Allspace θα πρέπει να ενημερωθεί αμέσως. Τα προκύπτοντα έξοδα θα βαρύνουν τον πελάτη. Κατά τη χρήση, κατά τη διάρκεια και εκτός των κανονικών ωρών γραφείου, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ομαλή (εκτός) κλεισίματος των θυρών του χώρου γραφείων και του κτιρίου.
 7. Νομικοί κανόνες
  Ο πελάτης θα συμμορφωθεί με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις που ισχύουν για αυτήν ή για την επιχείρησή της. Ο πελάτης μπορεί να μην ενεργεί παράνομα. Ο πελάτης πρέπει να απέχει από κάθε χρήση του από άλλους και η Allspace θα μπορούσε να εμποδίσει, να υποστεί βλάβη, να ενοχλήσει ή να προκαλέσει ενόχληση ή να προκαλέσει αύξηση των ασφαλίστρων ή απώλεια ή ζημιά στην Allspace, τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 8. Oι κανόνες του σπιτιού
  Ο πελάτης πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του σπιτιού Allspace που ισχύουν για τη χρήση του γραφείου.
 9. Ασφάλεια 
  Ο πελάτης έχει την περιουσία του, τους υπαλλήλους του και οποιουσδήποτε τρίτους που επισκέπτονται τον πελάτη για να εξασφαλίσουν και να ασφαλίσουν, κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Η Allspace δεν αποδέχεται καμία ευθύνη.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Πρόσβαση στο ακίνητο / γραφείο
  Το Allspace έχει πάντα πρόσβαση στο γραφείο. Εάν δεν υπάρξει περίπτωση ανωτέρας βίας, η Allspace θα ζητήσει εκ των προτέρων από τον πελάτη να ειδοποιήσει για τυχόν επισκέψεις, επιθεωρήσεις, δοκιμές και επισκευές και άλλες εργασίες ρουτίνας, καθαρισμού ή συντήρησης ή όταν το γραφείο θα δείξει ενδεχόμενους πελάτες . Η Allspace θα διατηρεί πάντοτε την εμπιστευτικότητα όσον αφορά τη διαχείριση του πελάτη και θα τηρεί τις προφυλάξεις ασφαλείας που απαιτούνται από τον πελάτη.
 2. Αρχική σύμβαση
  Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η Allspace δεν είναι σε θέση κατά την έναρξη της σύμβασης, η συμφωνημένη αποστολή που είναι διαθέσιμη στην Allspace δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Allspace μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη. Ωστόσο, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμφωνία με άμεση ισχύ, χωρίς να ευθύνεται για ζημιές. Εάν ο πελάτης δεν τερματίσει με άμεση ισχύ τη σύμβαση, η πληρωμή του βασικού ποσού αναστέλλεται μέχρις ότου οι ευέλικτοι σταθμοί εργασίας να τεθούν στη διάθεση του πελάτη.
 3. Αναστολή των Υπηρεσιών
  Η Allspace δικαιούται, με προειδοποίηση, να αναστείλει τις συμφωνημένες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο ακίνητο) σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οπότε η καταβολή του βασικού ποσού θα ανασταλεί για την ίδια περίοδο.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 1. Η φύση της συμφωνίας
  Τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν ρητά τη βούληση και την πρόθεση της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος, μια συμφωνία παροχής υπηρεσιών επικεντρώνεται στον χαρακτήρα υπηρεσίας της συμφωνίας. Οι διάδικοι συμφωνούν ότι οι διαφορές που προκύπτουν βάσει της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με την πρόθεση των μερών, όπως αυτές περιγράφονται, ερμηνεύονται και εξηγούνται σε αυτήν τη συμφωνία και τους όρους. Ο πελάτης δεν μπορεί ποτέ να βασιστεί στην προστασία των εξώσεων. Δεν επιτρέπονται τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις του πελάτη σε σχέση με ή προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία ή μεταβιβάζονται εν μέρει εν μέρει σε τρίτους ή για χρήση του χώρου γραφείων (χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Allspace) από τρίτο μέρος εκτός από συνδεδεμένο πελάτη επιχείρησης. Η Allspace δικαιούται ανά πάσα στιγμή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει αυτής της συμφωνίας σε τρίτους.
 2. Διάρκεια 
  Η συμφωνία ισχύει για την περίοδο που ορίζεται στη συμφωνία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στη σύμβαση, η σύμβαση συνεχίζεται για μεταγενέστερη περίοδο της αρχικής σύμβασης, εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τερματίσει τη συμφωνία με ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατυπώσεις ακύρωσης. Το βασικό ποσό κάθε ανανέωσης σύμφωνα με την αγορά θα είναι σαν να ανακοινώνεται από εμάς κατά τη στιγμή της ανανέωσης.
 3. Τέλος συμφωνίας Allspace – ιδιοκτήτης / διευθυντής
  Η σύμβαση λήγει όταν η μίσθωση μεταξύ της Allspace και του ιδιοκτήτη / διαχειριστή λήξει χωρίς η Allspace να υποχρεωθεί στην περίπτωση αυτή να αποζημιώσει τη ζημία ως αποτέλεσμα του πελάτη.
 4. Termination of agreement
  Either party may cancel the contract at the end of the period, contracts with a notice period of one month. Notice must be in writing. If the agreement is entered into for a period of three months, the notice period is three months. If the agreement is entered into for a period of one month notice period is one month.
 5. Άμεση λήξη
  Η Allspace μπορεί να τερματίσει τη συμφωνία με άμεση ισχύ, χωρίς προειδοποίηση (εκτός εάν απαιτείται από το νόμο), εάν ο πελάτης:
  • δεν πληρώνει τα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα που του οφείλει.
  • δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία.
  • Η χρήση ή η χρήση από έναν από τους υπαλλήλους του πελάτη ή τρίτων που χρησιμοποιούν με την έγκριση του, δεν είναι σύμφωνη με την κανονική χρήση του χώρου γραφείων.
  • το επάγγελμά του ή η δουλειά του στο γραφείο παύει τελείως ή σε μεγάλο βαθμό.
  • χάνει την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων του ενεργητικού ή μέρους του.
  • εάν δεν είναι φυσικό πρόσωπο, χάνει την νομική του προσωπικότητα, διαλύεται ή εκκαθαρίζεται στην πραγματικότητα.
  • έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.
  • προσφέρει ένα διακανονισμό έξω από την πτώχευση ή αν τα εμπορεύματα κατασχέθηκαν από τον πελάτη.
  • πεθαίνει; Το Allspace, αν η συμφωνία βάσει των παραπάνω, τερματίσει άμεσα τον πελάτη, πρέπει να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
  • πληρωμή οποιωνδήποτε πρόσθετων υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκαν.
  • Πληρωμή του βασικού επιτοκίου για την υπόλοιπη διάρκεια της σύμβασης, εάν δεν είχε γίνει άμεση καταγγελία από την Allspace.
  • Αποζημίωση όλων των δαπανών του Allspace και των ζημιών που υπέστησαν.

Η Allspace δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα και ζημίες και απαιτήσεις τρίτων λόγω άμεσου τερματισμού.

 1. Αν δεν είναι διαθέσιμο
  Για να παράσχει οποιονδήποτε λόγο, η Allspace δεν θα είναι πλέον σε θέση να παρέχει υπηρεσίες και καταλύματα, όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το βασικό ποσό και το ποσό των τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία λήξης / λήξης της συμφωνίας. Ωστόσο, η Allspace θα προσπαθήσει να το πράξει, ωστόσο, δεν θα πρέπει ποτέ να βρει εναλλακτικό χώρο γραφείου.
 2. Για τη συμφωνία
  • ο πελάτης με άμεση ισχύ θα πρέπει να εγκαταλείψει το γραφείο και να αφήσει μαζί του ό, τι αυτός και τους ανθρώπους του και ο χώρος στο Allspace διαθέσιμο στην αρχική του κατάσταση εκτός από την κανονική φθορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε πρόσθετα ποσά για πιθανές επιπρόσθετες επισκευές που απαιτούνται εκτός από την κανονική φθορά. Εάν ο πελάτης χωρίς άδεια από την Allspace μετά τη λήξη της συμφωνίας, σε οποιαδήποτε μορφή, η μη εξουσιοδοτημένη συνεχής χρήση του χώρου γραφείων:
  • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που υπέστη και τις απώλειες από το Allspace.
  • διατηρεί το γραφείο και τα τμήματα υπόκεινται στη σύμβαση και ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το κόστος υπηρεσίας στο Allspace ίσο με το διπλάσιο (2) του κανονικού κόστους.
 3. Υπαλλήλους
  Εάν ο πελάτης κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά από τους εργαζομένους τερματισμού του Allspace προσεγγίσει / μισθώσει, ο πελάτης θα καταβάλλει στο Allspace και άμεσα πληρωτέα αμοιβή πρόσληψης ύψους έξι μηνών μισθού του εργαζομένου. Σε αυτό περιλαμβάνεται το προσωπικό που εργάζεται σε μια ενδιάμεση αποχώρηση.
 4. Ειδοποίηση
  Όλες οι ειδοποιήσεις και οι δηλώσεις που έγιναν από την Allspace ή τον πελάτη πρέπει να είναι γραπτές.
 5. Μυστικότητα
  Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των άλλων συμβαλλομένων μερών, να αναφέρει το περιεχόμενο της παρούσας συμφωνίας, εκτός εάν το απαιτεί ο νόμος ή η αρχή. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και μετά τη λήξη της συμφωνίας.
 6. Αποζημίωση
  Ο πελάτης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Allspace, οι υπάλληλοί της, οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι αντιπρόσωποί της δεν θα είναι ασφαλισμένοι από όλες τις αξιώσεις, αξιώσεις, αποζημιώσεις, απώλειες και έξοδα που προκύπτουν από /
  • θάνατος ή τραυματισμός στο χώρο γραφείων που χρησιμοποιεί ο πελάτης,
  • οι τρίτοι πελάτες, μέχρι να γίνει δεκτός, το προσωπικό του πελάτη και τα πρόσωπα για τα οποία ο πελάτης ευθύνεται.
  • Όλα τα πρόστιμα που επιβάλλονται από πράξεις ή παραλείψεις του πελάτη.
  • βλάβη του προσώπου ή της περιουσίας του πελάτη ή των ισχυρισμών τρίτων και τρίτων ως προς αυτό. Ο πελάτης θα είναι εδώ για να εξασφαλίσει επαρκή.
 7. Ζημία και Ευθύνη
  Η Allspace δεν ευθύνεται για ζημιά που προκλήθηκε στο πρόσωπο ή την περιουσία του πελάτη ή τρίτων από την εμφάνιση και τα αποτελέσματα των ορατών και αόρατων ελαττωμάτων στο χώρο γραφείων, το κτίριο ή το συγκρότημα του οποίου ανήκει το γραφείο ή από την εμφάνιση και τα αποτελέσματα των κλιματικών συνθηκών, της στασιμότητας στην πρόσβαση στο γραφείο της στασιμότητας στην παροχή φυσικού αερίου, νερού, ηλεκτρισμού, θέρμανσης, εξαερισμού ή κλιματισμού, αποτυχίας εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, αερίων εισόδου και εξόδου ή υγρών, πυρκαγιάς, έκρηξης και άλλων περιστατικά διαταραχής στην απόλαυση της χρήσης χώρου γραφείων και αδυναμία ή ανεπάρκειες στην παροχή υπηρεσιών Allspace, εκτός από περιπτώσεις βλάβης λόγω βαριάς αμέλειας ή βαριάς αμέλειας του Allspace σχετικά με την κατάσταση του γραφείου ή του κτιρίου ή του συγκροτήματος του οποίου το γραφείο ανήκει. Η Allspace δεν ευθύνεται για απώλεια του πελάτη ή για ζημιές που προκύπτουν από δραστηριότητες άλλων πελατών ή εμπόδια στη χρήση χώρων γραφείων που προκαλούνται από τρίτους. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Allspace δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της, η ευθύνη της περιορίζεται στην επιστροφή εύλογου μέρους του βασικού ποσού. Ο πελάτης υποχρεούται να λαμβάνει έγκαιρα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της ζημιάς στο γραφείο. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως την Allspace εάν έχει σημειωθεί ζημιά στο γραφείο ή απειλεί να συμβεί. Η Allspace δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν χαμένα έσοδα, απώλεια κερδών, απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης (κόστους), απώλεια ή ζημία δεδομένων, αξιώσεις τρίτων ή επακόλουθες ζημιές. Συνιστάται στον πελάτη να ασφαλίσει για τέτοιες απώλειες, ζημίες, έξοδα ή αξιώσεις. Τα έξοδα που προκύπτουν από την αμέλεια του πελάτη στο Allspace θα χρεώνονται στον πελάτη. Η Allspace δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη, ούτε μπορεί να ανακτηθεί το κόστος για σφάλματα που προκαλούνται από υπαλλήλους της Allspace.
 8. Προστασία δεδομένων
  Τα μέρη συμφωνούν ότι η Allspace δικαιούται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, να παρέχει σε τρίτους και να περάσει, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται αποκλειστικά: α) την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, β) για την προετοιμασία και την Απάτη γ) να παρέχει πληροφορίες σχετικά με νέα ή για χρήσιμα προϊόντα και υπηρεσίες πελατών από την Allspace ή άλλους οργανισμούς που η Allspace θεωρεί ενδιαφέρουσες για τον πελάτη.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 1. Βασικές υπηρεσίες
  Το βασικό ποσό για τις υπηρεσίες αθέτησης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, πρέπει να καταβάλλεται εκ των προτέρων για τον τρόπο παροχής βασικών υπηρεσιών για τον επόμενο μήνα εντός 7 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
 2. Πρόσθετες υπηρεσίες και τροφοδοσία
  Η τιμή για τις πρόσθετες υπηρεσίες και την τροφοδοσία που θα ταχυδρομηθούν κάθε μήνα θα χρεώνεται με τις τιμές που δημοσιεύει η Allspace και θα πρέπει να καταβληθεί εντός 7 ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
 3. Κρατήσεις
  Όλες οι εφεδρικές δημιουργίες για αίθουσες εργασίας ή / και αίθουσες συνεδριάσεων πρέπει πρώτα να μεταβιβαστούν στο Allspace, οι οποίες βασίζονται στη διαθεσιμότητα.
 4. Κατάθεση
  Πριν από την παροχή πρόσβασης πελάτη στον πελάτη πρέπει να καταβάλει προκαταβολή. Αυτή η κατάθεση είναι 1 φορές το βασικό ποσό, καθώς η πληρωμή με πάγια εντολή γίνεται, δεν υπάρχει κατάθεση. Εάν ο πελάτης οποιαδήποτε υποχρέωση βάσει της συμφωνίας δεν είναι έγκαιρη συμμορφωθεί Allspace εξουσιοδοτημένος να μιλήσει με την κατάθεση. Το πρώτο γραπτό αίτημα του πελάτη της Allspace θα συμπληρώσει την προκαταβολή στο αρχικό ποσό. Allspace, ο πελάτης δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την κατάθεση. Η προκαταβολή μπορεί να αυξηθεί αν:
  • οι οφειλόμενες πληρωμές υπερβαίνουν το ποσό της κατάθεσης.
  • Μην καταβάλλετε επανειλημμένα εγκαίρως. Η προκαταβολή ή το υπόλοιπο της επιστροφής θα επιστραφούν μόλις ο πελάτης έχει πληρώσει για την καταγγελία της σύμβασης με την Allspace.
 5. Πληρωμή
  Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί έγκαιρα κατά τη λήξη του οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με τη σύμβαση, ο πελάτης θα παραμείνει στην Allspace δικαιώματος από την ημερομηνία λήξης, ένα πρόστιμο 4% μηνιαίως του οφειλόμενου ποσού με ελάχιστο ποσό € 125, – ανά ημερολογιακό μήνα. Οι διαφορές σχετικά με το ποσό του λογαριασμού επιτρέπουν την αμέλεια της πληρωμής του τιμολογίου. Allspace έχουν επίσης το δικαίωμα σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία παρέχοντας στις υπηρεσίες και την υποστήριξη πελατών την αναστολή και ο πελάτης να αρνηθεί τη χρήση χώρων γραφείων και κοινόχρηστων χώρων καθώς και πρόσβαση στο κτίριο σε περίπτωση που ο πελάτης αποτύχει ανά πάσα στιγμή ο πελάτης να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη απαίτηση. Σε περίπτωση αναστολής των υπηρεσιών, η Allspace δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν χαμένα έσοδα, απώλεια κερδών, απώλεια αναμενόμενης (κόστους) εξοικονόμησης, απώλεια ή ζημία δεδομένων, αξιώσεις τρίτων ή επακόλουθες ζημιές.
 6. Ολλανδικό δίκαιο
  Σχετικά με τη συμφωνία και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τον οικείο νόμο της Ολλανδίας. Οι διαφορές θα διευθετηθούν από τα ολλανδικά δικαστήρια. Η ολλανδική εκδοχή αυτών των όρων είναι η νομικά έγκυρη έκδοση.
 7. Δικαστικά έξοδα
  Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αμοιβή Allspace παραδίδει ειδοποίηση ή γραπτή παραγγελία στον πελάτη ή σε περίπτωση διαδικασίας κατά του πελάτη για να τον υποχρεώσει να συμμορφωθεί με τη συμφωνία, ο πελάτης ευθύνεται για όλα τα προκύπτοντα έξοδα, τόσο εντός όσο και εξώδικα.
 8. Τελική ρήτρα
  Εάν κάποιο μέρος της σύμβασης ή οι όροι αυτοί είναι άκυροι ή ακυρωτέοι, δεν επηρεάζουν την εγκυρότητα του υπολοίπου της σύμβασης και αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
 9. Βασικός φορολογικός συντελεστής και ΦΠΑ
  Ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται ταυτόχρονα με το βασικό ποσό. Allspace και ο πελάτης συμφωνούν ότι η Allspace στον πελάτη σχετικά με το βασικό ποσό χρεώνει ΦΠΑ. Αναφερόμενος στην έγκριση του Υπουργού Οικονομικών VB99 / 571 της 24ης Μαρτίου 1999, δηλώνοντας ρητά ότι η Allspace και ο πελάτης θα υπογράψουν την παρούσα σύμβαση ότι ο πελάτης θα χρησιμοποιήσει το γραφείο για σκοπούς για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί ή σχεδόν ολοκληρωθεί (τουλάχιστον το 90%) δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ. Ο πελάτης ενημερώνει αμέσως την Allspace και τον αρμόδιο φορολογικό επιμελητή με συστημένη επιστολή εάν ο πελάτης για οποιοδήποτε λόγο δεν αφαιρέσει πλέον τον ΦΠΑ πριν από την έναρξη ισχύος του και η προαναφερθείσα έκπτωση αλλάζει κάτω από το 90%. Εάν (εκ των υστέρων) το γραφείο του πελάτη δεν έχει περαιτέρω χρήση για δραστηριότητες που παρέχουν στον πελάτη το δικαίωμα να αφαιρέσει τον ΦΠΑ τουλάχιστον 90% και το επίδομα απαλλάσσεται από τον φόρο, ο πελάτης δεν υποχρεούται πλέον να καταβάλλει το βασικό ποσό στον ΦΠΑ Allspace. Όμως, η Allspace θα δικαιούται να αυξήσει ότι η Allspace πλήρωσε πλήρως τον ΦΠΑ (για να συμπεριλάβει τις επενδύσεις και τα έξοδα) Allspace πρέπει να επιστρέψει στο Treasury c.q. (δεν είναι πλέον) μπορεί να αφαιρέσει τον βασικό ΦΠΑ που αποκλείεται. Η Allspace θα ενημερώσει τον πελάτη το συντομότερο δυνατόν για το ύψος αυτού του ποσού. Η Allspace θα συνεργαστεί εάν ο πελάτης επιθυμεί να έχει την δήλωση του Allspace από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή. Το κόστος βαρύνει τον πελάτη. Η Allspace δηλώνει ρητά ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34α του νόμου περί φόρου επί των πωλήσεων του 1968, λαμβάνει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών στη διοίκησή της.
 10. Ετήσια αύξηση – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)
  Θα αυξήσουμε το βασικό σας ποσό ετησίως την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί την ημερομηνία έναρξης της σύμβασής σας με ένα ποσοστιαίο ποσό σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το οποίο αντιστοιχεί στην ετήσια αύξηση του δείκτη του δείκτη τιμών καταναλωτή (2006 = 100) όπως δημοσιεύθηκε από το Κεντρικό Γραφείο στατιστικών στοιχείων (CBS).
Menu sluiten